LOGIKA

www.logika.psychologiczne.org

MENU


Prace magisterskie i ich spisy bibliograficzne.

Prace badawcze

Prace magisterskie muszą opierać się na pewnych i sprawdzonych źródłach naukowych, inaczej nie byłyby nic warte. Wyjątek stanowią prace badawcze, pionierskie, do których jeszcze nie ma opracowań, ale takich prac magisterskich - perełek nie tworzy się dużo, nawet w sensie globalnym. Prace odkrywcze to raczej prace doktorskie lub profesorskie. Wróćmy jednak do bibliografii naszych prac magisterskich.

Źródła i odnośniki

Piszący pracę magisterską ma pewne ułatwienie, w programie Word podając źródło cytatu, adnotując w przypisach dane źródło może jednym kliknięciem spowodować, iż stworzy się automatyczna bibliografia. Program wyłapuje odnośniki źródłowe i układa je w zbiorczą bibliografię. Warto ją oczywiście przejrzeć samodzielnie, lub dokonać pewnych korekt. Promotorom podoba się układanie bibliografii na podstawie klucza alfabetycznego, albo wartościującego najważniejsze dzieła, które umieszczamy na górze bibliografii.

Bibliografia

Oczywiście w pracy magisterskiej autor powinien podejść bardzo poważnie do układania bibliografii, gdyż jest to tak naprawdę wizytówka pracy. Po pierwsze liczy się zebranie najważniejszych źródeł będących bazą pracy, następnie stwarza się bibliografie. Wielu promotorów nie ma nic przeciwko automatycznym bibliografią, jednak namawiają studentów aby ci koniecznie zweryfikowali dzieło automatu.

Bibliografia automatyczna tworzona jest poprzez wejście do zakłądki "Odwołania" a następnie "Bibliografia". Tak sprawimy, iż cytowane dzieła ułożą się w bibliografię.

Filozofowie i mysliciele

Immanuel Kant urodził się w 1724 roku w Królewcu, małym, prowincjonalnym mieście w Prusach Wschodnich. Spędził w nim całe swoje życie, tam również zmarł w1804 roku. Kant poświęcił się całkowicie nauce. Był filozofem uniwersyteckim, swoje poglądy rozwijał w murach Uniwersytetu w Królewcu, gdzie zdobywał wiedzę zarówno filozoficzną, jak i matematyczną czy też przyrodniczą.

  www.psychologiczne.org